1 miljard kronor i EU-stöd till Småland och öarna 2014-2020

Totalt har 970 miljoner kronor beviljats i stöd från EU till programområdet Småland och Öarna* under perioden 2014–2020.

En kartbild över regionerna: Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Gotland

Detta EU-stöd har växlats upp med regionala projektmedel och medel från sökande organisationer med ungefär samma belopp. Det innebär att 2 miljarder har investerats i regional utveckling i Småland och Öarna.
Under 2014-2020 har 237 projekt genomförts där 3 700 företag samt 32 000 personer har deltagit. Genom projekten har nya och gamla företag fått möjlighet till utveckling och skapat produkter och tjänster, människor har stärkt sin kompetens och utvecklats. Detta har tillsammans bidragit till stärkt konkurrenskraft och en hållbar samhällsplanering i regionen.


Vill du läsa mer om resultaten, ladda hem rapporten:
Strukturfondernas betydelse för regional utveckling, Regional- och Socialfonden från programperioden 2014 - 2020 i Småland och Öarna

Sidan uppdaterad: 20 juli 2022