Södra Östersjöprogrammet (Interreg South Baltic)

EU-programmet Interreg South Baltic är ett av flera gränsöverskridande program, som utgör en del av det europeiska territoriella samarbetet.

Bakgrund

Södra östersjöprogrammet (Interreg South Baltic) är ett program för samverkan över gränser mellan kustregionerna i södra Östersjöområdet. Målgruppen är lokala och regionala aktörer och för programperioden 2021-2027 har programmet tilldelats en budget om cirka 85 miljoner Euro.

Interreg South Baltic ger finansiellt stöd (upp till 80 procent) för att arbeta med innovation, hållbarhet, attraktiv besöksnäring och kunskap kring gränsregionalt samarbete utifrån programmets fyra prioriteringar:

  • INNOVATIVA South Baltic med fokus på digitalisering och internationalisering för SMF;
  • HÅLLBARA South Baltic med fokus på hållbar vattenanvändning, grön energiomställning och cirkulär ekonomi;
  • ATTRAKTIVA South Baltic med fokus på hållbar besöksnäring och
  • AKTIVA South Baltic med fokus på att förbättra möjligheterna till gränsregional samverkan.

I programområdet ingår regionerna Blekinge, Skåne, Kalmar län och Kronoberg från Sverige samt ytterligare 21 regioner med närhet till södra östersjön i Polen, Litauen, Tyskland och Danmark.

För att stärka den regionala och lokala kontakten finns även en kontaktperson för varje region som deltar i programmet.

För dig som är intresserad av samarbetsprojekt

  • Information om utlysning för förstudier är öppen. Deadline för att lämna in ansökningar är 21 November 2022 (4:00 p.m. CET). Läs mer på www.southbaltic.eu.
  • Möjligheter att bolla er projektidé med oss svenska kontaktpersoner finns genom att koppla upp på öppen konsultation 9.00-10.00 varje fredag fram till den 11 november. Ingen anmälan krävs och du kopplar upp via möteslänk i teams. Kontakta oss för möteslänk och möjligheter till partnersök.
  • Informations- och nätverksträff för svenska aktörer fredagen den 18 november i Växjö, Region Kronoberg. (separat inbjudan kommer)
  • Den första utlysningen för fullskaliga projekt planeras att öppna i slutet av november. Preliminärt datum för svenska projekt-konsultationer med programsekretariatet är den 12 december. (anmäl gärna intresse, mer info kommer)
  • Läsvänlig information om programmets prioriteringar från programmets kick-off finns på Interreg South Baltics hemsida.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 20 oktober 2022