Europeiska fonder

Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner.