Finansiering inom europeiska fonder

Det övergripande målet för Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden är att stärka konkurrenskraften för att uppnå en hållbar tillväxt.

Tillsammans med Jönköpings län, Kronobergs län och Gotland, ingår Kalmar län i programområdet Småland och Öarna. Tillväxtverket är förvaltningsmyndighet och det regionala kontoret finns i Jönköping.

Region Kalmar läns uppgift är bland annat att ge råd och information till projektägare i länet. Har du en projektidé som kan utveckla din verksamhet? Vi är gärna ditt bollplank och vägleder dig till en tänkbar finansiering. Vi kan även vara ditt stöd från idé till budget och slutlig ansökan.

Sök finansiering för projekt inom hållbar regional utveckling

Från den 17 november kan du söka finansiering inom Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden, för projekt som bidrar till en hållbar regional utveckling. Redan nu är det möjligt att ta del av information om finansieringsmöjligheterna på webben. Har du en idé som du vill testa läs mer på länkarna nedan och kontakta oss för rådgivning.

De idéer som är möjliga att söka finansiering för ska bidra till något av nedanstående teman:

När man kan ansöka?

Ansökningsperioden är den 17 november - 14 december 2022.

Vem kan söka?

Organisationer inom det regionala företagsfrämjande systemet, akademin, kommuner, kommunala bolag, forskningsinstitut och andra organisationer.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 8 juli 2022