Affärsutveckling för besöksnäringen

Är ditt företagande en del av regionens besöksnäring? Då kan du anmäla intresse för affärsutvecklingsprocessen Kurbits eller metoden Swedish Welcome som vi återkommande tillhandahåller.

Dekorativ bild föreställande en husbil, campingmöbler och en cykel vid en sjö.
Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kurbits

Kurbits är en etablerad affärsutvecklingsprocess där företagare tillsammans i en grupp arbetar med att utveckla sina och varandras företag. Under processens gång berörs produktutveckling, prissättning, marknadsföring och försäljning. Teori blandas med praktik, exempel presenteras och samarbeten byggs för lång tid framöver.

Kurbitsprocessen finns i flera format, för att passa just dina förutsättningar.

Läs mer om Kurbits affärsutveckling på kurbits.org

Intresseanmälan för Kurbitsprocessen

Via formuläret nedan kan du anmäla ditt intresse för att vara med i en Kurbitsprocess, så kommer en besöksnäringsutvecklare att kontakta dig inom kort.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen som namn, adress och e-post. De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen använder vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.

Vilka företag kan söka deltagande i en Kurbitsprocess?

Kurbits är en process för besöksnäringsföretag, så för att passa i gruppen behöver dina kunder primärt vara besökare/turister i området där du verkar. Är du osäker på om du är ett besöksnäringsföretag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett samtal och ser om Kurbits är ett stöd som passar för dig.

När hålls Kurbitsprocesserna och hur lång tid pågår de?

Vi arrangerar löpande Kurbitsprocesser som startar när vi har kompletta grupper av lämpliga företagare. De varierar i omfattning från 4-6 mötestillfällen över 4 veckor till 3 månader, beroende på vilket program det handlar om.

Kostar det något att delta i en Kurbitsprocess?

Som regel betalar du själv en liten del av kostnaden för deltagandet i Kurbitsprocessen, medan Region Kalmar län tar den större delen. Hur mycket du själv får betala beror till viss del på vilka projektmedel vi använder för att finansiera just den grupp du är aktuell för deltagande i och hur villkoren för de medlen ser ut. Självklart är detta något du har besked om innan du tackar ja till medverkan.

Kan Region Kalmar län neka mig ett Kurbitsdeltagande?

Ja, om vi inte har projektmedel som möjliggör fler utvecklingsprocesser kan Region Kalmar län neka dig deltagande. Våra besöksnäringsutvecklare bedömer också efter din intresseanmälan om ett deltagande är en lämplig stödinsats, och kan neka dig detta om de inte finner att så är fallet. Har ditt företag varken sitt säte eller ett registrerat arbetsställe i Kalmar län kan vi också neka dig ett deltagande.

Metoden Swedish welcome

Swedish Welcome är en metod riktad till dig som har ett driv att utveckla ännu bättre och mer hållbara gästupplevelser. Metoden är en motsvarighet till detaljhandelns ”mystery shoppers” och den rådgivare som hjälper dig i din utveckling tar del av hela gästresan i din verksamhet.

Rådgivning med Swedish Welcome utgår från varje enskild verksamhet med en komplett nulägesanalys av gästresan. Swedish Welcome:s professionella rådgivare genomför, efter överenskommelse med dig och Region Kalmar läns besöksnäringsutvecklare, ett oanmält besök och agerar objektiv gäst i verksamheten för att fånga upp gästperspektivet. Återkoppling av gästresan samt en genomgång av områden bakom kulisserna gås igenom under ett bokat uppföljningsmöte och följs av en rådgivarrapport. Rådgivarrapporten är en konkret handlingsplan som lyfter styrkor, förbättringsförslag och konkreta tips för att stärka verksamheten ytterligare.

Läs mer om Swedish Welcome på swedishwelcome.se

Intresseanmälan för Swedish Welcome

Via formuläret nedan anmäler du ditt intresse för att delta i en rådgivning med Swedish Welcome, så kommer en besöksnäringsutvecklare att kontakta dig inom kort.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen som namn, adress och e-post. De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen använder vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.

Vilka företag kan söka rådgivning med Swedish Welcome?

Swedish Welcome är ett verktyg för utveckling i besöksnäringsföretag, så för att passa behöver dina kunder primärt vara besökare/turister i området där du verkar. Är du osäker på om du är ett besöksnäringsföretag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett samtal och ser om det är ett stöd som passar för dig.

När kan vi ha ett Swedish Welcomebesök?

Om vi tillsammans finner att ett Swedish Welcome-besök kan passa din verksamhet så väljer vi även en tidsperiod där det är lämpligt att det oanmälda besöket sker. Oftast är det mest givande att detta förläggs under er huvudsäsong när hela ert produktutbud finns tillgängligt, men det kan självklart finnas tillfällen då andra tidpunkter också är av intresse. Det uppföljande bokade mötet sker i dialog mellan dig och Swedish Welcome´s rådgivare.

Kostar det något att ha ett Swedish Welcomebesök?

Som regel betalar du själv en liten del av kostnaden för besöket, medan Region Kalmar län står för den största delen. Du kommer också att debiteras för de direkta kostnader som uppstått hos er då rådgivaren tagit del av ert utbud under sitt oanmälda besök. Hur mycket detta blir beror till viss del på vilka av era produkter du vill att rådgivaren tar del av. Självklart är detta något vi bestämmer i dialog innan rådgivarbesöket så att du har en god uppfattning om omfattningen.

Kan Region Kalmar län neka mig ett Swedish Welcomebesök?

Ja, om vi inte har projektmedel som möjliggör vidare besök kan Region Kalmar län heller inte genomföra fler rådgivarinsatser. Våra besöksnäringsutvecklare bedömer också efter din intresseanmälan om ett besök är en lämplig stödinsats, och kan neka dig ett besök om de inte finner att så är fallet. Har ditt företag varken sitt säte eller ett registrerat arbetsställe i Kalmar län kan vi också neka dig ett deltagande.

Kontakt