Stöd till företag med koppling till kriget i Ukraina

Här samlar vi information om de stöd företag i Kalmar län kan få via Region Kalmar län med anledning av kriget i Ukraina.

Dekorativ bild föreställande Ukrainas flagga.

Under perioden 7 juli till 15 augusti gör vi inga utbetalningar eller fattar några beslut om stöd. Du kan skicka in ansökningar men vi behandlar dem inte under den här perioden. 

Behöver ditt företag anlita extern specialistkompetens för att utreda frågor kopplade till kriget i Ukraina? Då kan Region Kalmar läns konsultcheck kan användas för att köpa in en sådan tjänst här.

På verksamt.se finns samlad information för företag kopplat till kriget i Ukraina. Läs mer här: Rysslands invasion av Ukraina - verksamt.se