Kultur för barn och unga – särskild utlysning

Utlysningarna är stängda för ansökningar. De organisationer som blivit beviljade bidrag ska efter avslutat projekt lämna in en slutrapport samt en rekvisition med tillhörande bilagor.

Kulturarrangemang för barn och unga

Under 2023 kunde ideella föreningar och kommuner söka stöd för kulturarrangemang som riktade sig till barn och unga.

Denna utlysning är nu stängd för ansökningar och de organisationer som blivit beviljade bidrag ska efter avslutat projekt lämna in en slutrapport samt en rekvisition med tillhörande bilagor.

Utbetalning

Utbetalning sker i efterhand när insatsen är genomförd och betald mot redovisning av upparbetade kostnader. Slutrapport samt rekvisition ska skickas in senast två månader efter avslutad insats.

Barn och ungas delaktighet i kulturlivet

Under 2022 kunde ideella föreningar och kommuner söka stöd för att stärka barn och ungas delaktighet i kulturlivet.

Denna utlysning är nu stängd för ansökningar och de organisationer som blivit beviljade bidrag ska efter avslutat projekt lämna in en slutrapport samt en rekvisition med tillhörande bilagor.

Utbetalning

Utbetalning sker i efterhand när insatsen är genomförd och betald mot redovisning av upparbetade kostnader. Slutrapport samt rekvisition ska skickas in senast två månader efter avslutad insats.

Kontakt