Startbidrag till nya föreningar

Syftet med startbidraget är att ge organisationen möjlighet att etablera sig som stödberättigad hos Region Kalmar län.

Bidraget kan sökas av länsorganisation som lever upp till de grundläggande villkoren för att få bidrag, har ett regionalt upptagningsområde samt har en verksamhet som ryms inom något av huvudområdena Funktionshinder eller Hållbar utveckling.

Utöver ovanstående gäller även följande:

  • Bidraget ska användas till regional verksamhet i Kalmar län så som administration, utbildning, kompetensutveckling eller erfarenhetsspridning.
  • Organisationen kan erhålla startbidrag maximalt tre år i rad. Därefter får organisationen istället söka stöd inom ramen för något av huvudområdena.
  • Bidraget utgår med högst 20 000 kronor per år.
  • Bidraget utgår med max 50 procent av budgeterade kostnader.
  • Bidragets storlek beror på regionfullmäktiges anslag samt hur många som söker och uppfyller villkoren för bidraget.
  • Bidraget betalas ut senast i början av juli.
  • Ansökningstiden är mellan 15 februari och 15 april.

Kontakt