ANDTS-konferens

Under denna inspirerande dag lär vi oss mer om nuläget i länet kopplat till barn och ungas psykiska hälsa och ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Vid konferensen får du verktyg, tips och kunskap om nya tobaks- och nikotinprodukter. 

Målgrupp: Kommun- och regionanställda (exempelvis elevhälso- och skolpersonal, ANDTS-coacher, tandhygienister, sjuksköterskor, folkhälsosamordnare, utvecklingsledare), vårdnadshavare, politiker och övriga intresserade.

Konferensen ges vid två tillfällen, ett i Västervik den 16 maj och ett i Kalmar den 23 maj.

Program och anmälan till ANDTS-konferensen i Västervik 16 maj - Länsstyrelsen

Program och anmälan till ANDTS-konferensen i Kalmar 24 maj - Länsstyrelsen