Fortsatt samverkan med Linnéuniversitetet och Region Kronoberg

Vi har skrivit ett nytt samverkansavtal med Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. Det handlar om utbildningssamverkan, forskningssamverkan och samhällsnytta, för att främja utveckling och göra Kalmars och Kronobergs län än mer attraktiva och konkurrenskraftiga.

  • Publicerad: 22 nov 2022 10:34

– Att samverka inom utbildning och forskning och med samhällsnytta i fokus är angeläget om vi ska kunna möta de utmaningar som hälso- och sjukvården samt den regionala utvecklingen står inför. Tillsammans blir vi starkare, säger Ingeborg Eriksson.

Ett viktigt samverkansområde är god hälsa och livskvalitet, med fokus på att dra nytta av digitaliseringen och e-hälsans fördelar för en nära vård. Andra centrala samverkansområden handlar om grön omställning, socialt utanförskap, entreprenörskap, innovationskraft och att verka för att fler studenter stannar kvar i länen.

Samverkansavtalet signerades av rektor Peter Aronsson, samt Kalmar läns regiondirektörer Ingeborg Eriksson och Kronobergs regiondirektör Martin Myrskog.

Läs pressmeddelande på Linnéuniversitetets webbplats

Läs mer om hur vi jobbar med kompetensförsörjning

Sidan uppdaterad: 22 november 2022