Projektet Hållbar regional utveckling

Här hittar du några av delprojekten i projektet Hållbar regional utveckling (HRU) som slutredovisades i början av 2023.

Pilotprojekt tillsammans med Högsby kommun

Projektets mål var att skapa en starkare tillväxt och bättre levnadsvillkor i Högsby kommun. Syftet på längre sikt var att skapa likvärdiga förutsättningar för utveckling i hela länet samt jämlika villkor för länets invånare till god hälsa, utbildning och egen försörjning.

Läs mer om Högsbyprojektet

Kontorskollektiv i Figeholm och Boda

Projektet syftade till att införa coworking-miljöer (kontorskollektiv) i Oskarshamns kommun och Emmaboda kommun.

Läs mer om kontorskollektiv i Figeholm och Boda

Digital coach 

För att motverka digitalt utanförskap i Kalmar län genomförde Region Kalmar län projektet Digital coach.

Guide till hållbart företagande

Projektet resulterade i att det nu finns en guide till hållbart företagande för att hjälpa företag att arbeta mer med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Läs mer om hållbart företagande