Uppföljning av strategin

Målen i den regionala utvecklingsstrategin är formulerade i relation till de prioriterade målen på den globala och europeiska nivån, till den Nationella strategin för hållbar regional utveckling 2021-2030 och till de lokala förutsättningarna i länet. Här kan du följa upp målen för respektive område.