Uppföljning - Delaktighet, hälsa och välbefinnande

Här kan du följa upp målen för området Delaktighet, hälsa och välbefinnande.

Vi jobbar för tillfället med att visualisera måluppföljningen för de fyra prioriterade områdena. Innan detta är på plats, hänvisar vi till vårt faktaunderlag, där det går att hitta några av indikatorerna.

Fakta om Kalmar län

Målformuleringar för Delaktighet, hälsa och välbefinnande