Uppföljning - God miljö för barn och unga

Här kan du följa upp målen för området God miljö för barn och unga.

Vi jobbar för tillfället med att visualisera måluppföljningen för de fyra prioriterade områdena. Innan detta är på plats, hänvisar vi till vårt faktaunderlag, där det går att hitta några av indikatorerna.

Fakta om Kalmar län

Målformuleringar för God miljö för barn och unga