Handlingsplan 2022-2024

I arbetet med Besöksnäringsstrategi 2030 för Kalmar län beslutades att besöksnäringens och offentlighetens gemensamma utvecklingsarbete ska sätta fokus på sju strategier.

Dekorativ flygbild på Smalspåret i Hultsfreds kommun.

Så ska besöksnäringen utvecklas de kommande tre åren

Regionala utvecklingsnämnden antog den 24 augusti 2022 en handlingsplan besöksnäring 2022-2024, den första av tre handlingsplaner som ska uppnå visionen att Kalmar län ska vara en året-runt-destination år 2030.

I april antog regionfullmäktige ”Besöksnäringsstrategi Kalmar län 2030” som definierar hur Region Kalmar län vill att besöksnäringen utvecklas fram till år 2030. Till strategin kommer det kopplas treåriga handlingsplaner som bryter ner strategin i konkreta mål och aktiviteter för uppnå strategins vision.

Handlingsplan 2022-2024 är först ut och bland annat ska flera affärsutvecklingsinsatser initieras, besöksnäringens produktutveckling ska få hjälp att växla upp och ett helhetsgrepp ska tas kring kompetensförsörjningsfrågorna. Vidare ska fler företag inom besöksnäringen få hjälp att etablera samarbeten med researrangörer i Tyskland, Österrike och Schweiz och särskilt fokus ska läggas på utveckling av besöksnäringen av länets mindre turismkommuner.

I likhet med besöksnäringsstrategin är handlingsplanen utarbetad i enlighet med ett av Agenda 2030:s delmål, som handlar om att främja gynnsam och hållbar turism.

Dessa, tillsammans med underliggande åtgärder, beskrivs i den handlingsplan som ska leda till att Kalmar län når visionen att utvecklas till en stark året-runt-destination till år 2030.

De sju strategierna handlar om hur länets besöksnäring ska:

  1. Stimulera affärsutveckling
  2. Stötta produktutveckling
  3. Attrahera investeringar och etableringar
  4. Marknadsföra modigt
  5. Säkerställa besöksnäringsanpassad infrastrukturutveckling
  6. Strategiskt arbeta med kompetensförsörjning och utveckling
  7. Analysera utvecklingen och omvärldsbevaka mot framtiden

I den nedan länkade Handlingsplan 2022-2024 beskrivs de olika strategierna tillsammans med underliggande aktiviteter under perioden 2022 - 2024.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 25 augusti 2022