Handlingsplan 2022-2024

Handlingsplanen för besöksnäring är den första av tre handlingsplaner som ska uppnå visionen att Kalmar län ska vara en året-runt-destination år 2030.

Dekorativ flygbild på Smalspåret i Hultsfreds kommun.

I arbetet med Besöksnäringsstrategi 2030 för Kalmar län beslutades att besöksnäringens och offentlighetens gemensamma utvecklingsarbete ska sätta fokus på sju strategier. 

De sju strategierna handlar om hur länets besöksnäring ska:

  1. Stimulera affärsutveckling
  2. Stötta produktutveckling
  3. Attrahera investeringar och etableringar
  4. Marknadsföra modigt
  5. Säkerställa besöksnäringsanpassad infrastrukturutveckling
  6. Strategiskt arbeta med kompetensförsörjning och utveckling
  7. Analysera utvecklingen och omvärldsbevaka mot framtiden

I handlingsplanen beskrivs de olika strategierna tillsammans med underliggande aktiviteter under perioden 2022 - 2024.

Handlingsplanen är utarbetad i enlighet med ett av Agenda 2030:s delmål, som handlar om att främja gynnsam och hållbar turism.

Kontakt