Växande besöksnäring Post Corona

Projektet Växande besöksnäring post Coronas övergripande mål är att på ett hållbart sätt förbättra förutsättningar, utveckling och tillväxt för besöksnäringen i Kalmar län. Med olika insatser rustar vi och hjälper länets besöksnäring till en hållbar återhämtning efter Coronapandemin.

Dekorativ bild.

Projektet startade i september 2021 och löper till oktober 2023. Det är en fortsättning på det tidigare projektet Växande besöksnäring och finansieras av Region Kalmar läns projektmedel i kombination med REACT- medel genom Europeiska regionalfonden.

Projektet bidrar till en hållbar omställning och återhämtning inom besöksnäring i Kalmar län genom att:

  • Arbeta med att genomföra tematiska träffar, workshops och seminarier
  • Ta fram analyser och underlag
  • Genomföra affärs- och produktutvecklingsinsatser hos länets besöksnäringsföretag
  • Arbeta med FoU-insatser
  • Utvidga det internationella samarbetet
  • Regional stöttning till en växande besöksnäringen i länets mindre turismkommuner

Kontakt

Sidan uppdaterad: 8 juni 2022