Våra utvecklingsområden

Biblioteksutvecklings arbete tar sin utgångspunkt i fyra utvecklingsområden med tillhörande mål. Dessa områden har tagits fram i dialog med folkbiblioteken i länet. Här kan du läsa om hur vi arbetar med varje utvecklingsområde och vilka aktiviteter som är på gång eller som genomförts.