Digital coach

För att motverka digitalt utanförskap i Kalmar län har Region Kalmar län startat projektet Digital coach.

Bakgrund

I undersökningen "Svenskarna och Internet" anges att sällan- och icke-användare av Internet tillsammans uppgår till drygt en miljon personer i Sverige.

För denna grupp är åldern den tydligast särskiljande faktorn. Runt 70 procent är äldre än 65 år (cirka 746 000 personer) och det är också betydligt fler som bor på landsbygd än i städer. Andra grupper som är framträdande vad gäller ett större digitalt utanförskap, är de med lägre utbildningsnivå och hushållsinkomst.

Fördelarna med en större digital delaktighet är många och ibland även en förutsättning för att kunna utföra vissa tjänster eller tillgodogöra sig viss information.

Bland annat beskrivs ökad digital delaktighet i flera rapporter ha positiva effekter vad gäller sociala kontakter, livslångt lärande, fler kontaktvägar till hälso- och sjukvård eller utförande av olika tjänster hos myndigheter och företag. Det finns olika orsaker till digitalt utanförskap och det är viktigt att förstå att olika anledningar kräver olika angreppssätt. Det kan handla om att skapa ett initialt intresse, öka den digitala kompetensen eller ge tillgång till teknik. Målet med projektet är därför ökad digital kunskap hos allmänheten.

Eva Ek och Lisbeth Lidberg.
Under en föreläsning på biblioteket i Torsås i mars 2022 fick Eva Ek och Lisbeth Lidberg veta mer om bland annat e-tjänsterna på 1177.se.
Anna Block.
Region Kalmar läns digitala coach Anna Karlsson.

- Det har gått jättebra, säger Anna Block, digital coach på Region Kalmar län, som i mars 2022 föreläste på biblioteket i Torsås.

- Jag har berättat om 1177.se och informationen som går att hitta där samt vilka e-tjänster som finns på plattformen. Deltagarna fick även hjälp med att ladda ner appen och hjälp med att logga in.