Delta i länets prideaktiviteter i september

Tillsammans uppmärksammar vi mångfald, demokrati, öppenhet och att länet är till för alla. Få mer kunskap under uppmärksamhetsveckan i länet och delta i olika aktiviteter.

Prideparad

− Uppmärksamhetsveckan behövs för att visa att det tyvärr inte är en självklarhet för alla att få älska den de vill. Det finns fortfarande en stor okunskap kring de här frågorna och forskning som visar att många hbtq+-personer drar sig för att söka vård beroende på hur de blir bemötta. Därför är vårt deltagande och bidrag en viktig markering, säger Carolina Lenesdotter, folkhälsoutvecklare.

Uppmärksamhetsvecka 19-25 september

Hbtq+-personers situation och rättigheter uppmärksammas i hela länet den 19-25 september. Det sker genom olika aktiviteter och föreläsningar runt om i länets kommuner tillsammans med bland annat Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet.

Program för uppmärksamhetsvecka – Pride i Kalmar län 2022 - (lansstyrelsen.se)

Oskarshamn Pride 24 september

Föreningen Oskarshamn Pride samordnar en parad i Oskarshamn den 24 september i stadsparken med paradstart kl. 13:00 och avslut på Badholmen.

Håll utkik efter kommande program på Oskarshamn Prides facebooksida.

Regionens arbete med att hbtq+

Region Kalmar län erbjuder utbildning och diplomering inom hbtq+-frågor till alla verksamheter inom Region Kalmar län och för samarbetspartners. Under 2022 har hela 18 enheter fått hbtq+-utbildning.

Utbildning för dig som möter äldre

Region Kalmar län har fått medel från Socialstyrelsen för att öka kunskapen att samtala om hbtq+ hos personer som möter äldre i sitt arbete. Du som deltar kommer att få grundläggande utbildning kring hbtq+ och ges verktyg för att skapa trygga möten och samtal.

Utbildningen sker genom föreläsning av RFSL Kalmar län. Målgrupp är du som på något sätt möter äldre i ditt arbete eller du som bara vill öka dina kunskaper om hbtq+ och äldre.

Datum: 20 september 2022.

Digital föreläsning kl. 09-11 eller föreläsning på plats i på LSK i Kalmar i Hjärnan kl. 14-16

Läs mer och anmäl dig

Sidan uppdaterad: 13 september 2022