Kalmar läns tredje suicidpreventiva konferens

Den 26 oktober 2022 är det dags för suicidpreventiv konferens på Forum i Oskarshamn. Målsättningen är att inspirera alla i länet till att påbörja eller fortsätta det suicidförebyggande arbetet.

Händer som flätas samman

Tack vare gemensamma ansträngningar har vi redan kommit en bra bit på väg, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. För att nå målsättningen om att halvera antalet suicid i Kalmar län till år 2025 – och visionen om att ingen i vårt län ska behöva ta sitt eget liv – måste vi fortsätta att kraftsamla tillsammans!

Datum: 26 oktober 2022 09.00 – 16.00

Plats: Forum Oskarshamn

Pris: 450 kronor

Dagen kommer bland annat att bjuda på inspirerande föreläsare, utställare, goda exempel och metoder för suicidförebyggande åtgärder samt aktiviteter som gjorts sedan uppstartskonferensen 2015.

Konferensen riktar sig till alla personer och samhällsaktörer som vill vara delaktiga i arbetet med suicidprevention – såsom region, kommun, myndigheter, frivilligorganisationer, föreningsliv, näringsliv och trossamfund.

Läs programmet

Anmäl dig till konferensen

Handlingsprogram suicidprevention

Ett länsövergripande handlingsprogram har tagits fram för att förebygga självmord. Handlingsprogrammet innehåller bland annat förslag på kompetenshöjande insatser samt förslag på riktade insatser och uppföljning.

Det länsgemensamma handlingsprogrammet för suicidprevention har funnits sedan 2016 i Kalmar län. Under hösten 2022 ska handlingsprogrammet för 2020-2022 utvärderas och ett nytt program ska tas fram för åren 2023-2025. 

Regionalt handlingsprogram för suicidprevention i Kalmar län 2020-2022

Utställningen Hemligheten Kulturhuset, Oskarshamn

Under hela september visas utställningen Hemligheten av Jan Nordström, Leif Jordansson och Peter Norrman där besökare bjuds in för att få en möjlighet att reflektera över sin egna hemliga plats i en värld som rusar på i allt snabbare takt. Bilder och texter som ställer frågor och öppnar upp för svar gällande hur vi tar hand om vårt eget mående. Relaterad information

Relaterad information

Suicidprevention - Vårdgivare Region Kalmar län

Kontakt

Sidan uppdaterad: 13 september 2022