Natur- och friluftsliv

Kalmar län ska ha ett rikt friluftsliv, tillgängligt för alla. Vi mår bra av friluftsliv, där naturkontakten främjar både den fysiska och psykiska hälsan.

Friluftsliv och fysisk aktivitet

I Kalmar län är det aldrig långt till äkta natur, vilket kan vara en livsnödvändighet för många. Naturen är öppen för alla och ger oss möjlighet återhämtning och bättre hälsa. De flesta former av friluftsliv betyder nämligen fysisk aktivitet, som i sig har många positiva hälsoeffekter på både kropp och själ. I länet finns flera lättillgängliga friluftsaktiviteter som paddling, cykling, vandring, klättring som lokala föreningslivet skapar. Tillgången är viktig både för enskilda människan och för samhället i stort. Allemansrätten ger oss frihet under ansvar. Utforska gärna nya fina områden i länet nu när utomhusvistelsen i naturen stärker välmåendet i tider när covid-19-pandemin pågår. I länet finns över hela 200 olika naturreservat

Forskningen

Den samlade forskningen visar att friluftsliv och att vistas i friluftsområden leder till tydliga och kraftfulla effekter på fysisk, mental och social hälsa. Friluftsliv leder till ökad fysisk aktivitet och naturkontakt vilka båda påverkar olika aspekter av hälsa positivt. Friluftsliv och tillgång till friluftsområden har även viktiga effekter för en mer jämlik och jämställd folkhälsa och för hållbar utveckling i samhället. Både enstaka tillfällen av friluftsliv och regelbundet friluftsliv har positiva effekter på hälsa och välbefinnande.

Projekt och samarbete

Friluftslivets år 2021

Region Kalmar län deltog i projektet ”Friluftslivets år” med Svenskt Friluftsliv, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och övriga regioner. Samarbetsprojektets syfte var att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten samt skapa samhälleliga strukturer för friluftslivet.

Målgrupper för friluftslivets år: personer som är ovana vid att vara ute, nya svenskar och skolbarn i åk 4–6 samt beslutsfattare. 
Utvärderingen av samarbetsprojektet visar att...

Relaterad information

Rörelse är livsviktigt 1177.se

Friluftsliv - Folkhälsomyndigheten

Friluftsliv och allemansrätt - Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta ut i naturen - utegym och motionsslingor i Kalmar län

Idrottsrörelsen för bättre folkhälsa - RF SISU Småland

Friluftslivets utveckling - Naturvårdsverket

Kontakt