Europaforum 2023

Välkommen till Europaforum på Linnéuniversitetet i Kalmar, den 10 - 11 maj 2023. Konferensen fokuserar på EU:s långsiktiga agenda och våra möjligheter att använda EU-arenan för att skapa en hållbar framtid.

Den digitala och gröna transformationen är EU:s stora initiativ för att möta globala utmaningar – och vi är en del av detta. Det är summan av regionala och lokala insatser som leder till omställningen.

På Europaforum 2023 ges en chans att lyssna på föreläsare från EU-kommissionen, riksdagen, Regeringskansliet och akademin samt att ta del av goda exempel från våra egna regioner.

Europaforum 2023 handlar om hur vi påverkas av och kan vara med och påverka EU:s policyprocesser och lagstiftning. Dessutom lyfts praktiska exempel på hur vi använder verktyg såsom Missions, Europeiska digitala innovationshubbar och New European Bauhaus på hemmaplan för att snabba på omställningen och skapa en hållbar framtid.

10 maj: Studiebesök och middag

På eftermiddagen den 10 maj arrangeras studiebesök på temat att kombinera samhällsnytta och näringsliv.

Klockan 14:45 - Samling inför samtliga studiebesök vid Linnéuniversitetets huvudentré, hus Stella.
Karta över Linnéuniversitetet

Välj ett av följande studiebesök när du anmäler dig:

 • Digitalisering
  Hur kan rätt partnerskap leda till omställning? Digitalisering i olika arbetsområden kan stödja utvecklingen av enskilda företag och den offentliga sektorn samt korsbefrukta forskningen. Lär dig mer genom exempel från eHealth Arena och BusinessLab.
 • Hållbarhet i näringslivet
  Kan sanering av natur leda till nya affärsidéer? Hur ska vi tänka när alla behöver jobba på ett mer hållbart sätt för att säkra framtidens affärer? Få inspiration från projekten LifeSure och Klivet.
 • Trä- och skogsnäringen
  Hur nyttjar vi bäst skogens olika värden i en tid där vi snabbt behöver få ner växthusgasutsläppet i Europa och i världen? Genom att titta på projektet Bizwood och skoglikt mångbruk (Skogens kraft) belyser vi olika aspekter för en fortsatt utveckling av den sydsvenska trä- och skogsnäringen.
 • Ansvarsfull vattenhantering
  Hur får vårt samhälle tillgång till vatten av bra kvalité även i framtiden? En nyckel är att använda vårt vatten varsamt, återanvända och cirkulera det, samt att ta ut vatten av olika kvalitéer. Lär dig mer om vattensymbios, vattenfördröjande åtgärder, tillgång och efterfrågan.

Klockan 18:30 - Gemensam middag, plats meddelas senare.

11 maj: Konferens

Den 11 maj äger konferensen rum på första våningen i hus Culmen. Moderator för dagen är Yasemin Arhan Modéer.
Karta över Linnéuniversitet

09:00 Fika på första våningen i hus Culmen
09:30 Välkommen till Europaforum 2023
Angelica Katsanidou, regionstyrelsens
ordförande Region Kalmar län, samt
ordförande i styrgruppen för SBHSS,
Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
09:40 Storpolitisk inflygning
Erik von Pistohlkors, EU-kommissionen i Sverige
Eva Sjögren, EU-kansliet vid Statsrådsberedningen
10:25 Paus
10:55 Regionalt och lokalt perspektiv - så påverkas vi
Representanter från SBHSS chefsgrupp, kommuner och regionen om hur vi påverkas av EU och vikten av att vi engagerar oss
12:00 Lunch och mingel
13:00 Vi påverkar och vi gör tillsammans
Så funkar EU:s policyprocesser och så kan vi använda EU:s verktyg för att genomföra digital och grön omställning
14:30 Paus - Internet of Things
Under pausen visar Fredrik Ahlgren upp Linnéuniversitetets IoT-labb
15:00 EU och SBHSS 2050 - vad behöver vi jobba med?
Jytte Guteland, riksdagsledamot och f.d. EU-parlamentariker
15:20 Avslutning

Deltagaravgift

 • Deltagaravgift 10-11 maj (studiebesök, middag, konferens): 1 100 kr
 • Deltagaravgift 11 maj (konferens): 800 kr

Vad är Europaforum?

Europaforum är en mötesplats för kollegor och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling utifrån ett europeiskt perspektiv. Europaforum anordnas för femte gången och värdskapet roterar mellan organisationer inom Småland Blekinge Halland South Sweden.

Kontakt