Utbildning

Region Kalmar län samverkar med kommuner gällande yrkesvux, samt med aktörer inom yrkeshögskolor och universitet. Detta för att utbildningar i Kalmar län ska hålla hög kvalitet, matcha arbetsgivares kompetensbehov och för att den generella utbildningsnivån ska höjas.

En grupp män och kvinnor sitter vi långa bord och lyssnar på en föreläsning.

Här har vi samlat delar av länets utbildningsmöjligheter, för att få en bättre överblick över utbildningar i Kalmar län, både vad gäller inriktning och geografisk placering:

Utbildningarna är listade på regionkalmar.se

Kontakt