Kreativt klimat för kulturskapare

Vi arbetar för att tydliggöra kulturfrågornas roll i samhällsutvecklingen. Vårt mål är att bredda samverkan mellan företag, kommuner, utbildningar och forskning för att skapa ett innovativt och kreativt företagsklimat.

En person som skulpterar

Genom medvetenhet om hur konst och kultur kan tillföra viktiga värden skapas efterfrågan och skäliga ersättningar för konstnärligt arbete.

Konstnärliga gestaltningar i offentliga miljöer där vi dagligen vistas påverkar bilden av vårt samhälle. Konsten speglar historiska och kulturella dimensioner och bygger broar mellan människor med olika kulturella bakgrunder. I Kalmar län har vi en antagen konstpolicy som alltfler kommuner också arbetar utifrån.

Stöd till dig som arbetar med konst och kultur

Vi vill ta vara på de möjligheter konst och kultur kan ge genom att erbjuda goda förutsättningar för dig som är kulturskapare att etablera dig och verka i vårt län.

Kultur- och näringslivscheferna i kommunerna kan hjälpa dig med lokaler, nätverk, mötesplatser och tillverkande företag. De kan också hjälpa dig att hitta sidouppdrag som lärare, pedagog med mera.

Du kan också vända dig till kulturkonsulenterna hos de regionala kulturverksamheterna för stöd.

Relaterad information

Regionala kulturverksamheter

Policy och riktlinjer för offentlig konst

Kontakt