Prenumerera på Nyhetsbrev Kultur

Nyhetsbrev Kultur uppdaterar dig om nyheter inom det regionala kulturlivet med utgångspunkt i den verksamhet som Region Kalmar län anordnar eller ger anslag till.

Illustration föreställande en grupp personer med frågetecken och utropstecken över sina huvuden.

Vi vill också informera om nationella utlysningar, rapporter och forskning inom kulturområdet. Våra nyheter vänder sig främst till dig som är verksam inom kulturområdet i regionen, både på kommunal och regional nivå samt till föreningar och civilsamhället. Avsändare för nyhetsbrevet är Regionala utvecklingsförvaltningens basenhet Näringsliv och kultur.

Prenumerera

Kontakt