Offentlig konst

Konsten ska ingå som en naturlig del av den bild Region Kalmar län förmedlar, nationellt och internationellt. Den fria konsten ska vara en del av det offentliga samtalet, en part i demokratin och regionens demokratiska processer.

Ett vitalt konstliv ska medverka till att länet utvecklas och är attraktiv för boende, besökare och näringsliv. Konsten ska spegla historiska och kulturella dimensioner och bygga broar mellan människor med olika kulturell bakgrund.

Region Kalmar läns konstsamling består av över 8 000 unika konstverk som köpts in från galle­rier, muséer och andra institutioner. Den offentliga konsten är först och främst placerad i våra vårdmiljöer; på sjukhus, hälsocentraler och tandkliniker, samt även regionens folkhögskolor. I konstsamlingen ingår, förutom lös konst, även fast konstnärlig gestaltning placerade i Region Kalmar läns miljöer.

Anslag för årligt inköp av lös konst fastslås inom ordinarie budgetarbete, 1 %-regeln tillämpas vid ny- och ombyggnation och för tillfället pågår ett antal ny- och ombyggnationsprojekt i Region Kalmar län med konstbudget.

Pågående konstprojekt

Region Kalmar län tillämpar 1%-regeln vilket innebär att, för egenägda lokaler, reserveras en procent av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning. Vid förhyrning eller större ombyggnation av förhyrda lokaler anslås medel efter särskilt beslut och ingår i beslutsunderlaget.

För tillfället pågår ett antal ny- och ombyggnationsprojekt i Region Kalmar län med konstbudget.

Länssjukhuset Kalmar:

 • Specialistpsykiatri NYPS-K
 • Neonatal
 • Onkologi och strålbehandling                               

Västerviks sjukhus:

 • Specialistpsykiatri NYPS-V
 • Medicinavdelning 4 och 6                                     

Oskarshamns sjukhus:

 • MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang

Övriga orter:

 • Vimmerby Familjecentral
 • Högsby Hälsocentral                      

Förhyrda lokaler:

 • Hälsocentral Gamleby

Gestaltningsuppdrag till konstnärer

När det är aktuellt med utlysning av konstnärliga gestaltningsuppdrag i pågående projekt annonseras detta på bland annat på följande platser:

Tilldelade gestaltningsuppdrag

För tillfället pågår ett antal ny- och ombyggnationsprojekt med konstbudget i Region Kalmar län. Här redovisar vi de konstnärer som tilldelats konstnärliga gestaltningsuppdrag i pågående projekt.

Specialistpsykiatrin NYPS-K:

 • Miriam Bäckström
 • Anna Nyberg
 • Cecilia Hultman
 • Filippa Arrias och Britta Kjellgren

Relaterad information

Policy och riktlinjer för offentlig konst som en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län

Kontakt

Sidan uppdaterad: 8 juni 2022