Offentlig konst

Konsten ska ingå som en naturlig del av den bild Region Kalmar län förmedlar, nationellt och internationellt. Den fria konsten ska vara en del av det offentliga samtalet, en part i demokratin och regionens demokratiska processer.

Dekorativ bild föreställande en glasskulptur i en offentlig park.

Ett vitalt konstliv ska medverka till att länet utvecklas och är attraktiv för boende, besökare och näringsliv. Konsten ska spegla historiska och kulturella dimensioner och bygga broar mellan människor med olika kulturell bakgrund.

Region Kalmar läns konstsamling består av över 8 000 unika konstverk som köpts in från galle­rier, muséer och andra institutioner. Den offentliga konsten är först och främst placerad i våra vårdmiljöer; på sjukhus, hälsocentraler och tandkliniker, samt även regionens folkhögskolor. I konstsamlingen ingår, förutom lös konst, även fast konstnärlig gestaltning placerade i Region Kalmar läns miljöer.

Anslag för årligt inköp av lös konst fastslås inom ordinarie budgetarbete, 1 %-regeln tillämpas vid ny- och ombyggnation och för tillfället pågår ett antal ny- och ombyggnationsprojekt i Region Kalmar län med konstbudget.

Pågående konstprojekt

Region Kalmar län tillämpar 1%-regeln vilket innebär att, för egenägda lokaler, reserveras en procent av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning. Vid förhyrning eller större ombyggnation av förhyrda lokaler anslås medel efter särskilt beslut och ingår i beslutsunderlaget.

För tillfället pågår ett antal ny- och ombyggnationsprojekt i Region Kalmar län med konstbudget.

Länssjukhuset Kalmar:

 • Specialistpsykiatri NYPS-K
 • Neonatal
 • Onkologi och strålbehandling                               

Västerviks sjukhus:

 • Specialistpsykiatri NYPS-V
 • Medicinavdelning 4 och 6                                     

Oskarshamns sjukhus:

 • MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang

Övriga orter:

 • Vimmerby Familjecentral
 • Högsby Hälsocentral                      

Förhyrda lokaler:

 • Hälsocentral Gamleby

Gestaltningsuppdrag till konstnärer

I samband med ny- och ombyggnationer av Region Kalmar läns lokaler kan du som yrkesverksam konstnär anmäla ditt intresse för att vara med och konstnärligt gestalta de nya lokalerna. Vi tar också in intresseanmälningar från konstnärer när vi köper in ny konst till samlingen. För närvarande annonserar vi om detta på xpressionofinterest.com.

Tilldelade gestaltningsuppdrag

För tillfället pågår ett antal ny- och ombyggnationsprojekt med konstbudget i Region Kalmar län. Här redovisar vi de konstnärer som tilldelats konstnärliga gestaltningsuppdrag i pågående projekt.

Specialistpsykiatrin NYPS-K:

 • Miriam Bäckström
 • Anna Nyberg
 • Cecilia Hultman
 • Filippa Arrias och Britta Kjellgren Jäger

Kontakt