Cykelinfrastruktur

2025 ska det finnas det ett regionalt sammanhängande nät av cykelbanor och cykelsträckningar i blandtrafik som är trafiksäkra och attraktiva. Det är det övergripande målet för den regionala cykelstrategin.

Cyklar parkerade vid ett stationshus.

Strategierna för att nå målet ser ut så här:

  • Binda samman orter på ungefär två mils mellanrum
  • Ansluta de större bytespunkterna på landsbygden i kollektivtrafiken med cykelbana eller cykelsträckningar i blandtrafik med hög trafiksäkerhet till och från närmaste ort
  • Skapa attraktiva sammanhängande turistcykelnät

Honnörsorden för cykelstråken är: trafiksäkerhet, närhet till orter, attraktivitet och bytespunkter för buss. Vi ska även sträva efter långa sammanhängande nät.

Kommunerna har identifierat cirka 300 mil cykelförbindelser, som efter diskussion har minskats till cirka 160 mil. Kostnaden för att göra dessa cykelvägar trafiksäkra uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor. Nuvarande regionala plan har drygt 90 miljoner kronor och det räcker till cirka 4–5 mil ny cykelväg. Kan man göra enklare åtgärder eller leda cyklisterna till en lågtrafikerad och säker väg får vi snabbare ett bra sammanhängande nät? I genomförandeplanen har vi därför valt att arbeta utifrån den så kallade fyrstegsprincipen.

Planen för de kommande åren är att bygga ihop orter med cirka 1 000 invånare i kombination med att skapa sammanhängande långa turistcykelleder. Kostnaden för detta uppgår till cirka 300 miljoner kronor.

Turistcykling

Kalmar län är Sveriges fjärde största besöksregion under sommarmånaderna. Av denna anledning ska vi påbörja ett arbete med att ta fram ett förslag till turistcykelled utmed Smålandskusten.

Förslag till ny regional cykelinfrastrukturplan 

Ett förslag till ny regional cykelinfrastrukturplan är på remiss till den 29 september. Cykelinfrastrukturplanen är en uppdatering av nuvarande cykelstrategi, som kommer att ersättas av cykelinfrastrukturplanen när den är antagen.

Läs förslaget till ny cykelinfrastrukturplan