Transportutmaning Kalmar län

Nio offentliga aktörer i Kalmar län utmanar sig själva och andra att ytterligare skynda på arbetet med att göra länet till en fossilbränslefri region år 2030.

Tanklocket på en av Kalmar länstrafiks bussar.

Transportutmaning Kalmar län 2020-2022 har lanserats av länets klimatkommission. Syftet är att visa goda exempel och lära av varandra, samt att uppmuntra varje aktör till ytterligare steg framåt. Detta för att snabbare nå länets mål om att alla samhällsbetalda transporter ska vara fossilbränslefria.

Klimatkommissionen har tagit fram en "transporttrappa" och ett smörgåsbord av åtgärder som behöver genomföras. Varje organisation som antar transportutmaningen har åtagit sig att genomföra ett antal åtgärder under 2020 – 2022. Det kan till exempel handla om byte av konventionell diesel mot HVO100, förnybart bränsle i hyrbilar, fler biogasbilar, fler tjänstecyklar, fler laddstolpar, fler digitala möten eller upphandlade fossilfria entreprenadtjänster.

Följande aktörer medverkar i transportutmaningen: Borgholms kommun, Energikontor Sydost, Kalmar kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Oskarshamns kommun, Region Kalmar län, Torsås kommun och Västerviks kommun.

Våren 2021 gjordes en uppföljning av hur långt de olika deltagarna kommit med sina respektive åtaganden. Det händer mycket och här är några exempel.

  • I Kalmar och Mörbylånga körs hyrbilar numera på 100 förnybart
    Nytt avtal för hyrbilar tecknades från 2021. I avtalet ingår mindre personbil, mellanstor personbil och 9-personers-minibuss och samtliga fordonstyper drivs med biogas. Om resan inte går att genomföra på biogas erbjuds fordon med HVO100. Vid särskilda behov kan även hyrbil som drivs på el bokas.Avtalet löper på två år med möjlighet att förlänga 1 + 1 år. Samarbetspartner är Sweden Rent a Car AB (Avis).

  • Nya tankstationer med förnybart bränsle i Mörbylånga
    Under mars och maj månad 2021 öppnade fyra stycken nya tankstationer med förnybart bränsle i Mörbylånga kommun. Ett publikt tankställe för biogas i Färjestaden, kommunens andra biogasmack, och tre tankstationer för förnybar diesel (HVO100) för internt bruk. Det har gjort att kommunen har kunnat köpa in fler biogasbilar under året och att kommunens dieselfordon numera kan köra på 100 % förnybart.

  • Utbildningsinsatser för anställda i Mörbylånga om hur man tankar biogas
    Under en månad cirkulerade en mackattrapp runt i personalrum där anställda fick testa att ta av och på biogasmunstycket. Information om hur man tankar biogas har också förtydligats, genom en film och en steg-för-steg guide på kommunens intranät.