Företagsstöd

Vi ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

OBS! Gemensamt för alla stöd gäller att företaget ska lämna in ansökan innan investeringen (för vilken ansökan avser) initieras.

En hållbar utveckling innebär bland annat att vi undviker stöd till områden som kan inverka negativt på folkhälsan i regionen. Stöd ges därför normalt inte till verksamheter inom tobak, narkotika, alkohol, doping eller spel om pengar.

Stöd till jordbruks- och vattenbrukssektorn hanteras normalt av Jordbruksverket och Länsstyrelsen Kalmar län. Region Kalmar län hänvisar därför till dessa instanser för vidare information om stöd som rör:

  • Jordbruk
  • Vattenbruk
  • Aquaponier
  • Förädling av egna producerade jordbruks- eller vattenbruksprodukter
Svetsare