Företagsstöd

Vi ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Kan alla typer av verksamheter få företagsstöd eller finns det undantag?

En hållbar utveckling innebär bland annat att vi undviker stöd till områden som kan inverka negativt på folkhälsan i regionen. Stöd ges därför normalt inte till verksamheter inom tobak, narkotika, alkohol, doping eller spel om pengar.

Gemensamt för alla stöd gäller att företaget ska lämna in ansökan innan investeringen (för vilken ansökan avser) initieras.

Sommarstängt för beslut och utbetalningar

Under perioden 11 juli till 19 augusti 2022 kommer inga beslut om stöd eller utbetalningar kunna göras. Det går bra att göra ansökningar under denna period

Svetsare