Biblioteksutveckling

Biblioteksutvecklings övergripande uppdrag är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet hos folkbiblioteken i länet. Arbetet sker i samverkan med folkbiblioteken och andra aktörer. Syftet med våra insatser är att bidra till en likvärdig folkbiblioteksservice för alla invånare i länet.