Kultur

Region Kalmar län har ansvar för att skapa förutsättningar för regional kulturverksamhet och arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till offentligt finansierad kultur.