Miljö och klimat

Kalmar län har satt upp 110 miljömål. Arbetet för att förverkliga målen bedrivs på många olika nivåer och av många olika aktörer. Det är Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen som har ansvaret för samordningen av det regionala miljömålsarbetet.