Miljö och klimat

Miljö- och klimatfrågorna är en viktig del i arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt. Arbetet ska minska den negativa miljöpåverkan, bidra till en effektiv resursanvändning och ett hållbart växande näringsliv. Offentlig sektor ska gå före.