Vår organisation

Region Kalmar län arbetar med regionala utvecklingsfrågor kopplat till bland annat kompetensförsörjning, miljö och klimat, näringsliv och innovation, folkhälsa, kultur och bibliotek, infrastruktur, kollektivtrafik och samhällsplanering.

Regionala utvecklingsförvaltningen

Regionala utvecklingsförvaltningens uppdrag är att vara en samlande och drivande kraft för regional utveckling. Förvaltningens verksamhet ska stimulera och bidra till hållbar tillväxt och samhällsplanering, god miljö, hälsa, bildning, samt tillgång till kultur i hela länet.

Regionala utvecklingsförvaltningen består av basenheterna Företags- och projektstöd, Hållbar samhällsplanering, Näringsliv och kultur samt förvaltningsområdet Bildning.

Kontakt

Regionstab hållbarhet och säkerhet

Regionstab hållbarhet och säkerhet är en central stödfunktion som arbetar regionövergripande för en miljömässigt hållbar och säker verksamhet.

Kontakt

Kalmar länstrafik

Kalmar länstrafik arbetar för att erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region. Inom det ansvarsområdet finns busstrafik, tågtrafik, sjukresor, färdtjänst, skolresor samt skärgårdstrafik.

Visionen är att bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken är ett samarbete

  • Trafiken framförs av upphandlade trafikföretag där bland annat förare och tågpersonal är anställda. Kalmar länstrafik är beställare av trafiken och har en administrativ, planerande och bevakande roll.
  • Samarbetet med kommuner, andra regioner, Trafikverket och andra intressenter är av stor vikt för att utveckla kollektivtrafiken på väg och tågbanor inom samt till och från Kalmar län. En väl fungerande infrastruktur är viktig för all trafik och här finns en nära samverkan med regionala utvecklingsförvaltningen.

Kontakt