Vår organisation

Region Kalmar län arbetar med regionala utvecklingsfrågor kopplat till bland annat kompetensförsörjning, miljö och klimat, näringsliv och innovation, folkhälsa, kultur och bibliotek, infrastruktur och samhällsplanering.

Tre personer samtalar vid ett bord.

Regionala utvecklingsförvaltningen

Regionala utvecklingsförvaltningen består av basenheterna Företags- och projektstöd, Hållbar samhällsplanering, Näringsliv och kultur samt förvaltningsområdet Bildning som har fem basenheter: Biblioteksutveckling samt folkhögskolorna Gamleby folkhögskola, Högalid folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola.

I förvaltningen ingår även en ledningsstab och en administrativ enhet.

Regionala utvecklingsförvaltningen har ungefär 300 anställda, varav 250 jobbar på länets fyra folkhögskolor. Förvaltningen leds av regionala utvecklingsdirektören Helena Nilsson.

Kontakt

 

Regionala bildningsverksamheten

Regionala bildningsverksamheten består av basenheten Biblioteksutveckling och de fyra folkhögskolor som Region Kalmar län är huvudman för: Gamleby folkhögskola, Högalids folkhögskola, Vimmerby Folkhögskola, Öland folkhögskola.

Kontakt

 

Brysselkontoret

Regionala utvecklingsförvaltningen har det administrativa ansvaret för Brysselkontoret SBHSS. Huvudmän för Brysselkontoret är utöver Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län och Region Kronoberg. Dessutom ingår Linnéuniversitetet och Jönköping University i samarbetet.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 10 juni 2022