Vår organisation

Region Kalmar län arbetar med regionala utvecklingsfrågor kopplat till bland annat kompetensförsörjning, miljö och klimat, näringsliv och innovation, folkhälsa, kultur och bibliotek, infrastruktur och samhällsplanering.

Tre personer samtalar vid ett bord.

Regionala utvecklingsförvaltningen

Regionala utvecklingsförvaltningen består av fyra basenheter: Hållbar samhällsplanering, Näringsliv och kultur, Företags- och projektstöd samt Regionala bildningsverksamheten.

I förvaltningen ingår även en ledningsstab och en administrativ enhet.

Regionala utvecklingsförvaltningen har ungefär 300 anställda, varav 250 jobbar på länets fyra folkhögskolor. Förvaltningen leds av regionala utvecklingsdirektören Helena Nilsson.

Kontakt

 

Regionala bildningsverksamheten

Regionala bildningsverksamheten samlar de fyra folkhögskolor som Region Kalmar län är huvudman för: Gamleby folkhögskola, Högalids folkhögskola, Vimmerby Folkhögskola, Öland folkhögskola.

Kontakt

 

Brysselkontoret

Regionala utvecklingsförvaltningen har det administrativa ansvaret för Brysselkontoret SBHSS. Huvudmän för Brysselkontoret är utöver Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län och Region Kronoberg. Dessutom ingår Linnéuniversitetet och Jönköping University i samarbetet.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 10 juni 2022