Regiondagen

Regiondagen är Region Kalmar läns årliga konferens med fokus på aktuella utvecklingsfrågor för Kalmar län. Då samlas aktörer som på olika sätt jobbar med att skapa en hållbar utveckling i hela länet.

Regiondagen bidrar till att lyfta blicken, fylla på med kunskap, koppla omvärldsfrågor till lokala frågor och lyfta goda exempel inom regional utveckling. På regiondagen följer vi även upp genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län.

Se filmen från regiondagen 2023 för att höra några deltagare berätta om varför de tycker att regiondagen är en viktig mötesplats.

Regiondagen 2023

Temat för regiondagen 2023 var Twin Transition - Grön och digital omställning i Kalmar län.

Program och presentationer från regiondagen 2023