Hållbar utveckling i hela länet

Region Kalmar län ansvarar för att samordna arbetet för en hållbar regional utveckling i hela länet. De 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 utgör ramen för utvecklingsarbetet.

Logotyp Globala målen för hållbar utveckling