Tillgänglighet för Regional utveckling Kalmar län

Region Kalmar län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Regional utveckling Kalmar län uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Sidan beskriver också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Regional utveckling Kalmar län som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka nedanstående formulär eller e-post till webbredaktionen. Du kan även nå oss på telefon: 0480-840 00. Svarstiden är normalt 1-2 dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna så att vi får veta att problemet finns.

Skicka synpunkter på tillgänglighet

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen som namn, adress och e-post. De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen använder vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven:

  • Länkar är inte konsekvent utformade med understrykningar och hovereffekter.
  • Det finns ikoner som inte är beskrivna med text.
  • En del formulär fungerar dåligt med skärmläsare och har bristande kontrast.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 8 december 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Region Kalmar län åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Det finns dokument som inte är alltid är tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Leverantör har validerat koden enligt WCAG 2.1 AA samt följt DIGG:s checklista för webbriktlinjer. 

Senaste bedömningen gjordes den 8 juni 2022.

Webbplatsen publicerades den 8 juni 2022

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 juni 2022.