Stöd till civilsamhället

Region Kalmar län ger stöd och bidrag i olika former till civilsamhället. Stödet ska främja ett tryggt liv i en god miljö och en välfärd som ger förutsättningar för hälsa och välbefinnande hos invånarna i Kalmar län.