Näringsliv och innovation

Vår uppgift är att fånga upp idéer som kan utveckla näringslivet i länet och underlätta företagens vardag. Vårt arbete pågår inom flera olika områden.