Kompetensförsörjning och bildning

Vi samordnar arbetet med kompetensbehov, utbildning, validering och inflyttningssatsningen Fler till Kalmar län. Vi driver även fyra folkhögskolor i regionen, som erbjuder en bredd av kurser för att motivera till vidare studier, bidra till att höja utbildningsnivån och få fler personer i arbete.