Så går det för Kalmar län

Vår regionala utvecklingsstrategi innehåller 10 mål och flera indikatorer inom fyra prioriterade områden. För att se om vi är på rätt väg följs dessa upp regelbundet. Här hittar du mer information om hur vi ligger till just nu.

Vi presenterar statistik i verktyget Power BI så att alla har möjlighet att följa utvecklingen och se om vi närmar oss målen i strategin.

Till statistiken i verktyget Power BI

Om målen

Målen i den regionala utvecklingsstrategin är formulerade i relation till de prioriterade målen på den globala och europeiska nivån, till den Nationella strategin för hållbar regional utveckling 2021-2030 och till de lokala förutsättningarna i länet.

Sammanfattning av målen i strategin