Regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin är hela länets strategi och en gemensam färdplan för Kalmar län, tillsammans framtagen av länets aktörer. Genom att arbeta utifrån en gemensam målbild skapar vi tillsammans förutsättningar för att Kalmar län ska uppnå ett klimat att växa i.

Kvinna med ett barn på ryggen