Kollektivtrafik

Kalmar länstrafik arbetar för att erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region. Inom det ansvarsområdet finns busstrafik, tågtrafik, sjukresor, färdtjänst, skolresor samt skärgårdstrafik.

För att vi ska kunna utveckla kollektivtrafiken inom samt till och från Kalmar län krävs samarbete med länets kommuner, Trafikverket och andra intressenter. Här kan du hitta hållplatshandboken, styrdokument, utredningar och statistik.  

En buss tar upp passagerare