Om regional utveckling

Region Kalmar län har ansvar för att skapa förutsättningar för dig som bor och verkar i Kalmar län. Vi arbetar tillsammans med olika aktörer för ökad livskvalitet och god hälsa för fler och för att länet ska vara en plats där både människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt.