Om regional utveckling

Region Kalmar län har ansvar för att skapa förutsättningar för dig som bor och verkar i Kalmar län. Vi arbetar tillsammans med olika aktörer för ökad livskvalitet och god hälsa för fler och för att länet ska vara en plats där både människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt.


 • Vårt regionala utvecklingsuppdrag

  Region Kalmar län ska vara en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling. Innovationsförmåga och konkurrenskraft ska bidra till hållbar tillväxt och utveckling både i länet och i den egna verksamheten.

 • Vi söker nya vägar till hållbar regional utveckling

  Hållbar regional utveckling, vad är det och hur når vi dit? Nu pågår ett arbete där Region Kalmar län på olika sätt stärker och prövar nya vägar för ett hållbarare län.

 • Vår organisation

  Region Kalmar län arbetar med regionala utvecklingsfrågor kopplat till bland annat kompetensförsörjning, miljö och klimat, näringsliv och innovation, folkhälsa, kultur och bibliotek, infrastruktur, kollektivtrafik och samhällsplanering.

 • Visselblåsarfunktion

  Visselblåsarlagen finns till för att stärka skyddet för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen.