Regiondagen 2023

Den 10 november arrangerar Region Kalmar län, i samarbete med Linnéuniversitetet och Sydsvenska Handelskammaren, konferensen Regiondagen.

Datorskärm

Den pågående digitaliseringen av samhället är en av vår tids mest angelägna frågor. Mobiltelefoner och andra prylars uppkoppling gör att internet genomsyrar våra liv, både privat och på jobbet, mer än någonsin tidigare. Utvecklingen går samtidigt i rasande fart och inget kan med säkerhet säga hur vårt samhälle, vår vardag eller vårt näringsliv kommer se ut om bara 10-20 år. 

Samtidigt präglas tiden vi lever i av den pågående klimatomställningen och det stora behovet av drastiska åtgärder för att minska mängden utsläpp av växthusgaser för att klara Parisavtalets mål.

Dessa två parallellt pågående omställningar, den digitala och den gröna, och deras påverkan på varandra har fått namnet twin transition.

Regiondagen är Region Kalmar läns årliga konferens med fokus på aktuella utvecklingsfrågor för Kalmar län och årets tema är "Twin Transition - Grön och digital omställning i Kalmar län".

Tid: Den 10 november, kl. 09.00-16.00

Plats: Linnéuniversitetet i Kalmar (aulan Sienna i byggnaden Culmen)

Klicka här för att se en karta över universitetskajen.

Sista anmälningsdag: 20 oktober

Hela dagen kommer att filmas av LNU:s medieproduktion. 

Program

Kl. 09.00: Årets moderator Parul Sharma inleder dagen tillsammans med Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande

Kl. 09.10: EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C) ansluter digitalt från Bryssel och ger en lägesbild av EU:s perspektiv på twin transition

Kl. 09.25: Samhälls- och framtidsanalytikern Troed Troedsson föreläser om twin transition

Kl. 10.10: Mingel-fika

Kl. 10.30: Underhållning med Zéphyrin Rey-Bellet, orkesterchef på Camerata Nordica, en del av Länsmusiken

Kl. 10.40: Daniel Dersén, vice president för Growth på Internetstiftelsen, föreläser om twin transition

Kl. 11.00: Panelsamtal om regionalt perspektiv på twin transition:

  • Daniel Dersén, vice president för Growth på Internetstiftelsen
  • Tove Zetterholm, miljösamordnare, Kalmar kommun
  • Fredrik Ahlgren, universitetslektor och projektledare för IoT-labbet på Linnéuniversitetet

Kl. 11.30: Mingel-lunch med utställare i foajén

Kl. 13.00: Björn Laumert, professor i energiteknik vid KTH och föreståndare för Centrum för ny energiteknik föreläser om vad Centrum för ny energiteknik är

Kl. 13.20: Panelsamtal om energiomställningen:

  • Björn Laumert, professor i energiteknik vid KTH
  • Karin Dernegård, platschef på Södra Cell
  • Christel Liljegren, vd på Energikontor Syd

Kl. 13.50: Underhållning av Talent Coach från Länsmusiken

Kl. 14.00: Panelsamtal på temat Vatten och vattencirkularitet:

  • Simon Sörensson, EHS manager/miljöspecialist på Xylem
  • Mats Nilsson, logistikchef vid Arla i Vimmerby
  • Carl-Johan Ericsson, Miljöansvarig på Guldfågeln

Kl. 14.30: Mingel-fika

Kl. 15.00: Hållbarhetsexperten tillika människorättsjuristen Parul Sharma föreläser

Kl. 15.50: Parul Sharma sammanfattar dagen tillsammans med regiondirektör Ingeborg Eriksson och regional utvecklingsdirektör Helena Nilsson

Kl. 16.00: Konferensen avslutas

Årets föreläsare

Årets moderator och huvudtalare är Parul Sharma, människorättsjurist och hållbarhetsexpert. Parul Sharma har bland annat lett den svenska regeringens Agenda 2030-delegation med tydliga globala mål för hållbar utveckling samt varit rankad som närlingslivets mäktigaste kvinna av Veckans affärer.

Parul Sharma
Parul Sharma

"Företagsledare och beslutsfattare inom alla samhällssektorer har en nyckelroll att spela för att tackla klimatkrisen", säger Parul Sharma.

"Genom att anta en "twin transition"- strategi kan ledare sammanföra den digitala agendan och hållbarhetsagendan för att förbättra digital funktion, driva hållbarhetsmål och framtidssäkra sina organisationer. I detta arbete är det lika viktigt om inte viktigare att observera vissa förutsättningar som alltid behöver beaktas i ett internt hållbarhetsarbete som utgår ifrån medarbetare, medborgare och medmänniskor."

På Regiondagen deltar även samhälls- och framtidsanalytikern Troed Troedsson som kommer föreläsa om twin transition samt Daniel Dersén från VP Growth och Internetstiftelsen. Daniel har varit rådgivare åt regeringen kring öppen data och IOT, medlem i styrgruppen på Smart City LAB, Nationella Dataverkstaden, Stockholm Green Innovation District och Viable Cities. Vidare får vi träffa Björn Laumert, professor i energiteknik vid KTH, som bland annat är en framstående forskare inom koncentrerad solkraft.