Klart med avtal med Business Sweden

Regionala utvecklingsnämnden godkände den 23 augusti ett samverkansavtal mellan regionen och Business Sweden. Målet är att det ska leda till fler utländska etableringar och investeringar i Kalmar län.

  • Publicerad: 25 aug 2023 09:29

Business Sweden är en halvstatlig organisation som har ett regeringsuppdrag att underlätta för utländska företag och investerare att ta klivet in på den svenska marknaden. Organisationen har i dag samverkansavtal med 18 regionala investeringsfrämjande organisationer runt om i Sverige och nu sluter sig Region Kalmar län till skaran.

Avtalet kräver ingen ekonomisk insats från Region Kalmar län gentemot Business Sweden. Men det krävs att regionen erhåller politiskt mandat, utsedda resurser och kompetenser kopplade till investeringsfrämjande arbete. Regionen kommer uppfylla åtagandena inom befintlig ram och resurser.

Sidan uppdaterad: 25 augusti 2023