Miljoner till tre projekt om cirkulär ekonomi och automatisering

Regionala utvecklingsnämnden biföll på tisdagen tre projektansökningar på totalt 10 662 581 kronor i regionala utvecklingsmedel, så kallade 1:1-medel.

  • Publicerad: 5 apr 2023 10:13

Molekyl

Industriellt Utvecklingscentrum Kalmar län beviljas 3 990 241 kronor till projektet Molekyl. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för företag i Kalmar län och på Gotland att arbeta med cirkulärt och testa industriell symbios i praktiken. Bland annat ska projektet undersöka affärsmöjligheter, ekonomi och lagar för ökad cirkularitet hos företagen. Projektet pågår den 1 september 2023 – 31 december 2026 och målet är att cirka 300 företag ska delta i projektets aktiviteter och att tolv av dessa integrerar cirkulära material eller resursflöden genom de testbäddar som ska etableras i Kalmar län. Förutom Region Kalmar län söks medel från EU:s strukturfond, regionala fonden, samt Region Gotland, IUC Kalmar län och Tillväxt Gotland. Projektets totala budget uppgår till 13,9 miljoner kronor.

ReMake 2.0

Möjligheternas hus AB beviljas 2 901 622 kronor till projektet ReMake 2.0. Projektet pågår den 1 november 2023 – 30 december 2026 och riktar sig till små- och medelstora företag i Småland. Syftet är att hjälpa företagen att ställa om till en mer långsiktigt hållbar ekonomi. Detta genom att testa och demonstrera hur spillmaterial från olika typer av produktion kan användas för näringslivsutveckling i ett cirkulärt arbetssätt. Förutom Region Kalmar län söks medel från EU:s strukturfond, regionala fonden, samt Emmaboda kommun. Projektets totala budget uppgår till 7,8 miljoner kronor.

SMART DAT

Linnéuniversitetet beviljas 3 770 718 kronor till projektet SMART DAT som pågår den 1 september 2023 – 31 december 2026. Projektet ska bistå små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin i Kalmar län och Kronobergs län i deras arbete för ökad innovation, digitalisering och automatisering. SMART DAT ska erbjuda insatser som ger företagen nödvändig kunskap och praktiska verktyg för att kunna ta viktiga steg framåt i sin utveckling. Förutom Region Kalmar län finansieras SMART DAT av Region Kronobergs län, Linnéuniversitetet och EU:s strukturfonder, regionala fonden. Projektets totala budget uppgår till drygt 15 miljoner kronor.

Sidan uppdaterad: 5 april 2023