Ny biblioteksplan för 2025-2028

En ny biblioteksplan för 2025-2028 godkändes av regionala utvecklingsnämnden på novembersammanträdet och skickas nu vidare till regionstyrelsen. I planen sätts ljuset på fyra nya punkter:

  • Publicerad: 20 nov 2023 11:12
  • Språk- och läsfrämjande.
  • Digital delaktighet.
  • Tillgänglighet.
  • Samverkan.

Under punkten språk- och läsfrämjande belyses bland annat målet att öka intresset för läsning, bildning och kultur bland invånarna i länet. Ett sätt att göra det är genom att stödja folkbiblioteken i att främja språkutveckling och inspirera till läsning.

Ett annat fokusområde är tillgänglighet och det betyder exempelvis att alla länsinvånare ska ha möjlighet att ta del av information, litteratur och bibliotekstjänster.

Sidan uppdaterad: 20 november 2023