Ny statistik om länets befolkning

Nu finns ny statistik publicerad om länets befolkningsutveckling och hur det skiljer sig mellan olika kommuner, bland annat angående ålder, födelsetal, invandring och in- och utflyttning. Statistiken ligger på regionkalmar.se och är öppen för alla att använda.

  • Publicerad: 18 mar 2024 13:47

Statistiken visar inte bara fakta på läns- och kommunnivå, utan i vissa fall även så kallade demografiska statistikområden (DeSO), det vill säga små geografiska områden inom en kommun. Statistikunderlaget är interaktivt, vilket gör det möjligt att på egen hand sortera statistiken efter egna önskemål.

- Att ta fram, analysera och använda statistik är en central del i vår verksamhet, för att våra strategier och handlingsplaner ska vara aktuella och anpassade för länets förutsättningar. All vår statistik publicerar vi också på vår webbplats, för att så många som möjligt ska kunna använda den, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Det är viktigt att förstå länets demografi och befolkningsstorlek, för den påverkar bland annat länets möjligheter till kompetensförsörjning och en fortsatt god välfärd i hela länet. Det är en av länets största utmaningar och Region Kalmar län samarbetar med bland annat kommuner, näringsliv, kulturaktörer, ideella organisationer, universitet och andra lärosäten för att Kalmar län ska fortsätta att vara ett attraktivt län att leva, bo och verka i.

- Något som är positivt med den nya statistiken är att vi ser att många väljer att stanna kvar här och att det inte är någon minskning i utflyttning till andra län. Befolkningsminskningen under 2023 beror inte på utflyttning, utan på höga dödstal och låga födelsetal, säger Helena Nilsson.

Bland utmaningarna märks främst en åldrande befolkning och ojämlik befolkningsutveckling, där flera kommuner minskar i befolkning medan Kalmar kommun och Mörbylånga kommun fortsätter att öka.

Interaktiv fakta och statistik om Kalmar län på regionkalmar.se

Sidan uppdaterad: 18 mars 2024