Så vässas regionens medarbetare i förbättringsarbete

Inom systematiskt förbättringsarbete erbjuder Region Kalmar län utbildningar till medarbetare och chefer enligt en så kallad Varjedag-påbyggnadsmodell. Nu har en grupp medarbetare genomfört en skräddarsydd utbildning.

Sex personer sitter runt ett bord och diskuterar.
  • Publicerad: 6 feb 2024 11:18

– Vi inom regional utveckling ville lära oss mera om hur vi kan stödja verksamheter i en process. I utbildningen Facilitering och coaching fick vi metoder och verktyg som jag tycker redan varit värdefulla i många situationer både med kollegor och i större arbeten med andra, säger Mattias Nylander, samordnare näringsliv och kultur.

– Jag är till exempel i inledningen av en femårig process med fyra regioner och fem innovationsaktörer där utbildningen har gett insikter som gjort att jag redan hunnit tänka lite annorlunda och det har gett större engagemang. Och det jag lärt mig har också varit värdefullt när man pratar med tonåringarna därhemma 😉.

Mer om Varjedag-påbyggnadsmodellen kan du läsa via denna länk.

– Frågan kom till oss på regionstab lärande och förnyelse och vi anpassade utbildningen tillsammans med regionala utvecklingsförvaltningen, säger Johanna Wahlgren, verksamhetsutvecklare och en av dem som höll i utbildningen.

– De delar vi plockade in kommer från vår utbildning för förbättringscoacher och är tänkt att ge hjälp i arbetet med arbetsgrupper, arbetsmöten och för att coacha individer.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 6 februari 2024