Kartläggning och analys av Närtrafik

På uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i södra Sverige - Region Kalmar län, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Halland och Skåne har ett examensarbete genomförts. Examensarbetet har genomfört en kartläggning och analys av närtrafiken i de aktuella regionerna.